IHAR -PIB-ZD Grodkowice 22.09.2020 r.

Numer sprawy: ZP-2/2020

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dostawa nawozu na sezon Jesień 2020

Numer i data publikacji w bzp: nr 581938-N-2020 z dnia 2020-09-08

 

Pełna nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

-Państwowy Instytut Badawczy-

Zakład Doświadczalny Grodkowice

32-015 Kłaj

woj. małopolskie;   powiat: wielicki

tel. (0-12) 284-10-95

REGON: 0000079480    NIP: 529-000-70-29

 

Miejsce realizacji Zamówienia:                    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

                                                                         -Państwowy Instytut Badawczy-

                                                                         Zakład Doświadczalny Grodkowice

                                                                         32-015 Kłaj

 

Rodzaj Zamówienia:                                       Dostawa

 

Przedmiot Zamówienia:

 

Dostawa nawozu na sezon Jesień 2020 dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego                               w Grodkowicach

 

Liczba złożonych ofert:       4 – dla pakietu nr 1

                                               1 – dla pakietu nr 2

                                               3 – dla pakietu nr 3

                                               1 – dla pakietu nr 4

 

Zamawiający wybrał dla ww. zamówienia Ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

1.  Firmę BLENDING Sp. z o.o.                          – Pakiet nr 1
     ul. Towarowa 1  63-760 Zduny                       – Pakiet nr 4   

                                                                               

 

Pakiet  nr 1 – Nawóz NPK 5-10-20 (24 t.)   granulat 2–5 mm min 92%     

 

Cena netto: 25 800,00 PLN – cena brutto: 27 864,00 PLN

 

Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia tj. 40 000,00 PLN (netto)

 

Pakiet  nr 4 –  Nawóz azotowy z siarką min. 26%N, 13%S   (12 t.) granula 2-6 mm min. 95%

 

Cena netto: 9 900,00 PLN – cena brutto: 10 692,00 PLN

 

Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiot zamówienia tj. 14 000,00 PLN (netto)

2.  Firmę GOLDEN CORN                              –  Pakiet nr 2

     Dariusz Kośmider
     ul. Ks. A. Dunajewskiego 91

     32-064 Rudawa

 

Pakiet nr 2 Nawóz NPK  5-10-20  (12 t.) granulat 2–5 mm, min 92%

 

Cena netto: 18 360,00 PLN – cena brutto:  19 828,80  PLN
                                                                              

Cena  oferty  nie przekracza  kwoty,  jaką Zamawiający  przeznaczył  na  przedmiot   zamówienia tj. 20 000,00 zł (netto). 

 

3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe          –  Pakiet nr 3

    „CHEMIROL” Sp. z o.o.                                    
     ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno   
    

 

Pakiet nr 3 – Nawóz azotowy z siarką min. 26%N, 13%S (24 t.) granula 2-6 mm, min. 95%

 

Cena netto: 19 320,00 PLN – cena brutto:  20 865,60  PLN
                                                                              

Cena  oferty  nie przekracza  kwoty,  jaką Zamawiający  przeznaczył  na  przedmiot   zamówienia tj. 26 000,00 zł (netto). 

 

Wykonawca spełnia wszystkie Wymagania określone w Ogłoszeniu nr 581938-N-2020 z dnia 2020-09-08                                        

 

Oferta zgodna jest ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymała ilość punktów wg kryteriów oceny ofert

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

                        Dane Wykonawcy                                         Kryterium                 Suma       Uwagi

 

 Pakiet 1         Firma Agro-Handlowiec Szymańscy sp.z o.o sp.k.     cena – 59,89 pkt                       99,89 pkt.

                       ul.Świętojańska 177 07-200 Wyszków                        termin dostawy – 40,00  

                                                                                                                 do 7 dni od dnia złożenia zamówienia (40pkt)

                                                                                                                         od 7 – 14 dni od dnia złożenia zamówienia (20pkt)

                                                                                                                         pow. 14 dni od złożenia zamówienia (0 pkt)

                    

Pakiet 1         Firma BLENDING Sp. z o.o.                                        cena – 60 pkt       

  1. Towarowa 1 63-760 Zduny                                      termin dostawy – 40 pkt        100 pkt

                                                                                                                  

Pakiet 1         Firma GOLDEN CORN  Dariusz Kośmider                cena – 42,16 pkt  

  1. Ks. A. Dunajewskiego 91                                         termin dostawy – 40 pkt         82,16 pkt

                      32-064 Rudawa                                                   
                      

Pakiet 1       P.U.H.  „CHEMIROL                                                     cena – 43 pkt                           83  pkt         

                    Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3                                           termin dostawy – 40 pkt
                    88-300 Mogilno                                                                                                                                                                                                                    =================================================================
Pakiet 2         Firma Agro-Handlowiec Szymańscy sp.z o.o sp.k.    

                       ul.Świętojańska 177 07-200 Wyszków                        brak oferty

                     

Pakiet 2         Firma BLENDING Sp. z o.o.                                         brak oferty     

  1. Towarowa 1 63-760 Zduny                                      

                                                                                                  

Pakiet 2         Firma GOLDEN CORN  Dariusz Kośmider                cena – 60  pkt  

  1.   Ks. A. Dunajewskiego, 91 32-064 Rudawa            termin dostawy – 40 pkt       100 pkt

    Pakiet 2       P.U.H.  „CHEMIROL                                                brak oferty

                        Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3                                      
                        88-300 Mogilno                                                                                                                                

   ==================================================================

    Pakiet 3     Firma Agro-Handlowiec Szymańscy sp.z o.o sp.k.     cena – 59,34 pkt                       99,34 pkt.

                       ul.Świętojańska 177 07-200 Wyszków                        termin dostawy – 40,00  

                                                                                                                 do 7 dni od dnia złożenia zamówienia (40pkt)

                                                                                                                         od 7 – 14 dni od dnia złożenia zamówienia (20pkt)

                                                                                                                         pow. 14 dni od złożenia zamówienia (0 pkt)

                    

    Pakiet 3       Firma BLENDING Sp. z o.o.                                      cena – 59,26 pkt       

  1. Towarowa 1 63-760 Zduny                                     termin dostawy – 40 pkt         99,26 pkt

                                                                                                                  

    Pakiet 3      Firma GOLDEN CORN  Dariusz Kośmider               brak oferty

  1. Ks. A. Dunajewskiego 91                       

                      32-064 Rudawa                                                   
                       

   Pakiet 3     P.U.H.  „CHEMIROL                                                    cena – 60 pkt                           100  pkt         

                     Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3                                          termin dostawy – 40 pkt
                     88-300 Mogilno                                                                                                                                    

                                    

  ================================================================================

   Pakiet 4        Firma Agro-Handlowiec Szymańscy sp.z o.o sp.k.    

                       ul.Świętojańska 177 07-200 Wyszków                        brak oferty

                     

   Pakiet 4       Firma BLENDING Sp. z o.o.                                        cena – 60,00 pkt       

  1. Towarowa 1 63-760 Zduny                                      termin dostawy – 40 pkt         100 pkt

                                                                                                                                             

   Pakiet 4        Firma GOLDEN CORN  Dariusz Kośmider             brak oferty 

  1. Ks. A. Dunajewskiego, 91 32-064 Rudawa           

 

   Pakiet 4       P.U.H.  „CHEMIROL                                                  brak oferty

                      Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3                                        
                      88-300 Mogilno                        

 

 

                                                          

 

 

Informujemy również, że w ww. postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr