2-145x150 z18814645Q,Nowe-logo-Wojewodztwa-Malopolskiego

 

 

 

 

 

 

MAŁOPOLSKI BANK GENÓW  to tzw. „żywy bank genów”, oznacza to że nasiona poszczególnych obiektów wysiewane są corocznie, a uzyskany plon zabezpieczany – część nasion trafia do wysiewu w kolejnym sezonie wegetacyjnym, natomiast pozostała część zostaje zabezpieczona jako rezerwa. Trzyletni cykl obserwacji pozwolił na rzetelną ocenę i stworzenie opisu poszczególnych obiektów. Opis zawiera informacje dotyczące zimotrwałości, odporności na choroby i wyleganie, terminu kłoszenia i dojrzewania oraz masy tysiąca nasion.  Obiekty zostały pozyskane z Banku Genów w Radzikowie oraz w czasie ekspedycji.

 

Istnieje możliwość pozyskania nasion poszczególnych obiektów. W tym celu należy złożyć zamówienie w formie elektronicznej. Zamówienie zawierające nazwę obiektu i adres dostawy należy wysłać na adres zd.grodkowice@ihar.edu.pl

 

Dokonując zamówienia należy pamiętać, że zamówienie jest realizowanie bezpłatnie, a ilość próbek możliwych do uzyskania w ciągu roku dla osoby prywatnej/Instytucji wynosi 1. Jedna próbka zawiera 100 nasion.

 

Prace zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące każdego z obiektów.

 

BLONDYNKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę żółta duża, na rdzę brunatną średnia, na septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Plenność średnia. Odmiana dobrze znosi późny siew. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.

 

EGIPCJANKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą duża, rdzę brunatną i septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Masa 100 ziaren duża. Odmiana dobrze znosi późny siew. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.

 

NADWIŚLANKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną średnia, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie.  Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.

 

OSTKA GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta duża, rdzę brunatną, średnia septoriozę liści, dość duża. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania  wczesny.

 

SQUARE HEAD GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna bezostna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści średnia,  rdzę żółtą duża. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.

 

OSTKA GRUBOZIARNISTA GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną, septoriozę liści dość duża. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.

 

ALDEA

Pszenica ozima orkisz o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta duża do bardzo dużej, rdzę brunatną, septoriozę liści dość mała. Rośliny bardzo wysokie o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.

 

STH 1096 ZYTA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółtą  średnia, septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie o bardzo dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.

 

ZYTA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i wyleganie dość duża, rdzę żółtą i septoriozę liści średnia. Rośliny dość wysokie (ok. 117 cm). Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.

 

AK-BUGDA MESTNAJA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, septoriozę liści i rdzę brunatną średnia. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska.  Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.

 

ANTONIŃSKA S.46

Pszenica ozima zwyczajna o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną i septoriozę średnia. Rośliny średnio wysokie (ok. 100 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. . Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.

 

OSTKA GRODKOWICKA 6095

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Typ kłosa zbity, biały. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną średnia, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie (ok. 145 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość niska. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.

 

OSTKA GRODKOWICKA 6095A

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółtą bardzo duża, rdzę brunatną dość duża, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok. 130 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.

 

ALBUM

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka średnia, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną mała, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok 149 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.

 

FUGGERS BABENHAUSER 1170

Pszenica ozima orkisz o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta bardzo duża, rdzę brunatna i septoriozę liści dość mała. Rośliny bardzo wysokie (ok. 159 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.

 

FUGGERS BABENHAUSER 1170A

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta bardzo duża, rdzę brunatną dość mała, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Kolor kłosa biały. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.

 

FUGGERS BABENHAUSER 1170B

Pszenica ozima orkisz o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółta duża, septoriozę liści dość duża. Rośliny wysokie (ok. 142 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Kolor kłosa czerwony. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.

 

INZ. DROOGE NDIJK/39/

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta duża, rdzę brunatną dość mała, septoriozę liści mała. Rośliny wysokie (ok 135 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia późny, dojrzewania późny.

 

SCHWARZER BEHAARTERW – EMMER

Pszenica ozima płaskurka o dość małej zimotrwałości. Odporność ma mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółtą duża, septoriozę liści średnia. Rośliny bardzo wysokie (ok. 158 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.

 

TRITICUM DICOCCUM 5029

Pszenica ozima płaskurka o dość małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 124 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny.

 

TRITICUM DICCOCUM 5049

Pszenica ozima płaskurka o małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 128 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.

 

TRITICUM DICCOCUM 5337

Pszenica ozima płaskurka o małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.

 

BIAŁA KASZUBSKA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści dość duża, rdzę żółtą duża. Rośliny wysokie (ok. 129 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość wczesny.

 

CRVENKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta dość mała, rdzę brunatną bardzo duża, septoriozę liści mała. Rośliny średnio wysokie (ok. 97 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny.

 

OROVCANKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę brunatną duża, rdzę żółta dość mała, septoriozę liści mała. Rośliny dość niskie (ok. 80 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny.

 

WARDARKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i septoriozę liści średnia, rdzę żółtą dość duża, rdzę brunatną duża. Rośliny wysokie (ok. 142 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.

 

ORKISZ Z JASIENIA 1

Pszenica ozima orkisz o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą bardzo duża, rdzę brunatną duża, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie  (ok. 141 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Kłos barwy białej.  Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny.

 

ORKISZ Z JASIENIA 2

Pszenica ozima orkisz o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę brunatną i rdzę żółtą bardzo duża, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok 145 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Kłos barwy czerwonej. Termin kłoszenia dość późny wczesny, dojrzewania dość późny.

 

TRITICUM DICOCCUM

Pszenica jara płaskurka. Odporność na mączniaka i septoriozę liści duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 102 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.

 

JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 1

Jęczmień jary dwurzędowy. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą, plamistość siatkową duża, rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie (ok. 86cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.

 

JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 2

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółtą dość duża, rdzę brunatną duża, plamistość siatkową średnia. Rośliny niskie (ok. 78cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny.

 

JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 3

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną duża, rdzę żółtą duża do bardzo dużej, plamistość siatkową dość mała. Rośliny średnio wysokie (ok. 85 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość wczesny.

 

JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 4

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża, plamistość siatkową średnia. Rośliny średnio wysokie (ok. 91 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny.

 

OWIES CZARNY Z JASIENIA

Owies zwyczajny. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółta bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 106 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin wiechowania  średni, dojrzewania wczesny.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr