2-145x150 z18814645Q,Nowe-logo-Wojewodztwa-Malopolskiego

 

 

 

 

 

 

MAŁOPOLSKI BANK GENÓW  to tzw. „żywy bank genów”, oznacza to że nasiona poszczególnych obiektów wysiewane są corocznie, a uzyskany plon zabezpieczany – część nasion trafia do wysiewu w kolejnym sezonie wegetacyjnym, natomiast pozostała część zostaje zabezpieczona jako rezerwa. Trzyletni cykl obserwacji pozwolił na rzetelną ocenę i stworzenie opisu poszczególnych obiektów. Opis zawiera informacje dotyczące zimotrwałości, odporności na choroby i wyleganie, terminu kłoszenia i dojrzewania oraz masy tysiąca nasion.  Obiekty zostały pozyskane z Banku Genów w Radzikowie oraz w czasie ekspedycji.

 

Istnieje możliwość pozyskania nasion poszczególnych obiektów. W tym celu należy złożyć zamówienie w formie elektronicznej. Zamówienie zawierające nazwę obiektu i adres dostawy należy wysłać na adres zd.grodkowice@ihar.edu.pl

 

Dokonując zamówienia należy pamiętać, że zamówienie jest realizowanie bezpłatnie, a ilość próbek możliwych do uzyskania w ciągu roku dla osoby prywatnej/Instytucji wynosi 1. Jedna próbka zawiera 100 nasion.

 

Prace zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące każdego z obiektów.

 

BLONDYNKA
Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę żółta duża, na rdzę brunatną średnia, na septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Plenność średnia. Odmiana dobrze znosi późny siew. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.


Blondynka Blondynka Blondynka Blondynka


 


EGIPCJANKA
Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą duża, rdzę brunatną i septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Masa 100 ziaren duża. Odmiana dobrze znosi późny siew. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.


Egipcjanka Egipcjanka Egipcjanka Egipcjanka


 


NADWIŚLANKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną średnia, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie.  Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.


Nadwiślanka Nadwiślanka Nadwiślanka Nadwiślanka


 


OSTKA GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta duża, rdzę brunatną, średnia septoriozę liści, dość duża. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania  wczesny.


Ostka Grodkowicka  Ostka Grodkowicka Ostka Grodkowicka Ostka Grodkowicka 


 


SQUARE HEAD GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna bezostna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści średnia,  rdzę żółtą duża. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.


Square Head Grodkowicka


 


OSTKA GRUBOZIARNISTA GRODKOWICKA

Pszenica ozima zwyczajna oścista o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną, septoriozę liści dość duża. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.


Ostka Gruboziarnista Grodkowicka Ostka Gruboziarnista Grodkowicka Ostka Gruboziarnista Grodkowicka


 


ALDEA

Pszenica ozima orkisz o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta duża do bardzo dużej, rdzę brunatną, septoriozę liści dość mała. Rośliny bardzo wysokie o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania wczesny.


Aldea


 


STH 1096 ZYTA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółtą  średnia, septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie o bardzo dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.


STH Żyta STH Żyta


 


ZYTA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości.  Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i wyleganie dość duża, rdzę żółtą i septoriozę liści średnia. Rośliny dość wysokie (ok. 117 cm). Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.


Żyta Żyta


 


AK-BUGDA MESTNAJA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, septoriozę liści i rdzę brunatną średnia. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska.  Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.


Ak Bugada Mestnaja Ak Bugada Mestnaja


 


ANTONIŃSKA S.46

Pszenica ozima zwyczajna o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną i septoriozę średnia. Rośliny średnio wysokie (ok. 100 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. . Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.


Antonińska S.46 Antonińska S.46


 


OSTKA GRODKOWICKA 6095

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Typ kłosa zbity, biały. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną średnia, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie (ok. 145 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość niska. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.


 


OSTKA GRODKOWICKA 6095A

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółtą bardzo duża, rdzę brunatną dość duża, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok. 130 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania średnio wczesny.


 


ALBUM

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka średnia, rdzę żółtą duża, rdzę brunatną mała, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok 149 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.


Album Album


 


FUGGERS BABENHAUSER 1170

Pszenica ozima orkisz o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta bardzo duża, rdzę brunatna i septoriozę liści dość mała. Rośliny bardzo wysokie (ok. 159 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.


Fuggers Babenhauser Fuggers Babenhauser Fuggers Babenhauser 


 


FUGGERS BABENHAUSER 1170A

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta bardzo duża, rdzę brunatną dość mała, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Kolor kłosa biały. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.


Fuggers Babenhauser 


 


FUGGERS BABENHAUSER 1170B

Pszenica ozima orkisz o dość dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółta duża, septoriozę liści dość duża. Rośliny wysokie (ok. 142 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Kolor kłosa czerwony. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.


Fuggers Babenhauser Fuggers Babenhauser


 


INZ. DROOGE NDIJK/39/

Pszenica ozima orkisz o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta duża, rdzę brunatną dość mała, septoriozę liści mała. Rośliny wysokie (ok 135 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia późny, dojrzewania późny.


Inz. Drooge Ndijk Inz. Drooge Ndijk


 


SCHWARZER BEHAARTERW – EMMER

Pszenica ozima płaskurka o dość małej zimotrwałości. Odporność ma mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółtą duża, septoriozę liści średnia. Rośliny bardzo wysokie (ok. 158 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Schwarzer Behaarterw-Emmer Schwarzer Behaarterw-Emmer


 


TRITICUM DICOCCUM 5029

Pszenica ozima płaskurka o dość małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 124 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny.


Triticum dicoccum  Triticum dicoccum


 


TRITICUM DICCOCUM 5049

Pszenica ozima płaskurka o małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 128 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Triticum dicoccum  


 


TRITICUM DICCOCUM 5337

Pszenica ozima płaskurka o małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie (ok. 136 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Triticum dicoccum  


 


BIAŁA KASZUBSKA

Pszenica ozima zwyczajna o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści dość duża, rdzę żółtą duża. Rośliny wysokie (ok. 129 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość wczesny.


Biała Kaszubska


 


CRVENKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę żółta dość mała, rdzę brunatną bardzo duża, septoriozę liści mała. Rośliny średnio wysokie (ok. 97 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny.


Crvenka Crvenka


 


OROVCANKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę brunatną duża, rdzę żółta dość mała, septoriozę liści mała. Rośliny dość niskie (ok. 80 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny.


Orovcanka


 


WARDARKA

Pszenica ozima zwyczajna o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka i septoriozę liści średnia, rdzę żółtą dość duża, rdzę brunatną duża. Rośliny wysokie (ok. 142 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość późny.


Wardarka Wardarka


 


ORKISZ Z JASIENIA 1

Pszenica ozima orkisz o dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą bardzo duża, rdzę brunatną duża, septoriozę liści dość mała. Rośliny wysokie  (ok. 141 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Kłos barwy białej.  Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny.


Orkisz z Jasienia Kłos Orkisz z Jasienia Kłos  


 


ORKISZ Z JASIENIA 2

Pszenica ozima orkisz o bardzo dużej zimotrwałości. Odporność na mączniaka dość duża, rdzę brunatną i rdzę żółtą bardzo duża, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie (ok 145 cm) o bardzo małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Kłos barwy czerwonej. Termin kłoszenia dość późny wczesny, dojrzewania dość późny.


Orkisz z Jasienia Kłos Orkisz z Jasienia Kłos  


 


TRITICUM DICOCCUM

Pszenica jara płaskurka. Odporność na mączniaka i septoriozę liści duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 102 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Triticum dicoccum Triticum dicoccum Triticum dicoccum


 


JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 1

Jęczmień jary dwurzędowy. Odporność na mączniaka, rdzę żółtą, plamistość siatkową duża, rdzę brunatną dość duża. Rośliny dość niskie (ok. 86cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania wczesny.


Jęczmień z Jasienia


 


JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 2

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółtą dość duża, rdzę brunatną duża, plamistość siatkową średnia. Rośliny niskie (ok. 78cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny.


Jęczmień 2 z Jasienia


 


JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 3

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną duża, rdzę żółtą duża do bardzo dużej, plamistość siatkową dość mała. Rośliny średnio wysokie (ok. 85 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania dość wczesny.


Jęczmień 3 z Jasienia


 


JĘCZMIEŃ Z JASIENIA 4

Jęczmień jary wielorzędowy. Odporność na mączniaka duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża, plamistość siatkową średnia. Rośliny średnio wysokie (ok. 91 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny.


Jęczmień 1 z Jasienia


 


OWIES CZARNY Z JASIENIA

Owies zwyczajny. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną dość duża, rdzę żółta bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 106 cm) o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin wiechowania  średni, dojrzewania wczesny.


Owies czarny z Jasienia


 


TRITICUM DICOCCUM 22332

Pszenica ozima płaskurka o średniej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 115 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny.


Triticum dicoccum Triticum dicoccum


 


TRITICUM DICCOCUM 21023

Pszenica ozima płaskurka o małej zimotrwałości. Odporność na mączniaka, rdzę żółta, rdzę brunatną duża do bardzo dużej, septoriozę liści duża. Rośliny wysokie (ok. 123 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia średnio późny, dojrzewania dość późny.


Triticum dicoccum


 


TRITICUM MONOCOCCUM 21011

Pszenica jara samopsza. Odporność na mączniaka i septoriozę liści duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 131 cm) o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Triticcum monococcum 21011


 


TRITICUM MONOCOCCUM 22861

Pszenica jara samopsza. Odporność na mączniaka i septoriozę liści duża, rdzę żółta i rdzę brunatną bardzo duża. Rośliny średnio wysokie (ok. 111 cm) o dużej  odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren bardzo niska. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania dość późny.


Triticcum monococcum 22861 Triticcum monococcum 22861


 


URBANKA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka  średnia, rdzę żółtą dużą średnia, septoriozę liści i rdzę brunatną mała. Rośliny dość wysokie o  dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio wczesny.


Urbanka Urbanka


 


SUSKA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka i septoriozę liści średnia, rdzę brunatną i żółtą dużą średnia. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średnio wczesny, dojrzewania późny.


Suska Suska


 


 

OSTKA CHŁOPICKA

Pszenica jara zwyczajna o kłosie ościstym.  Odporność na mączniaka i rdzę brunatną średnia,  septoriozę liści mała, rdzę żółtą duża. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia średnio wczesny, dojrzewania późny.


Ostka Chłopicka Ostka Chłopicka


 


BAJKA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, żółtą duża, septoriozę liści średnia. Rośliny wysokie o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średnio późny.


Bajka


 


PSZENICA Z LABISZYNA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści średnia, rdze żółta duża. Rośliny wysokie ok.113cm o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średnio późny.


Pszenica z Lubiszyna Pszenica z Lubiszyna


 


GORZOWSKA SZTYWNA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka, rdzę brunatną średnia, septoriozę liści mała, rdze żółta duża. Rośliny średnio wysokie ok. 90 cm o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średnio późny.


Gorzowska Sztywna


 


JAGNA

Pszenica jara zwyczajna.  Odporność na mączniaka i rdzę brunatną średnia, septoriozę liści mała, rdzę brunatną mała. Rośliny wysokie, ok 120cm o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Termin kłoszenia  wczesny, dojrzewania średnio późny.


Jagna Jagna


 


ZIELENIAK

Owies zwyczajny. Odporność na mączniaka niska,  rdzę źdźbłową i żółta bardzo duża. Rośliny  wysokie (ok. 111 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin wiechowania  średni, dojrzewania wczesny.


Zieleniak Zieleniak


 


RAJTAR

Owies zwyczajny. Odporność na mączniaka średnia,  rdzę źdźbłową i żółta bardzo duża. Rośliny  wysokie (ok. 107 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała. Termin wiechowania  wczesny, dojrzewania wczesny.


Rajtar


 


UDYCZ BIAŁY

Owies zwyczajny. Odporność na mączniaka średnia,  rdzę źdźbłową i żółta bardzo duża. Rośliny  wysokie (ok. 112 cm) o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Termin wiechowania  wczesny, dojrzewania średnio wczesny.


Udycz Biały


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr