OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  – PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM – ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY GRODKOWICE.

1.  NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO:

    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy –

    Zakład Doświadczalny Grodkowice

    Grodkowice,  32-015 Kłaj

2.  TRYB POSTĘPOWANIA

     Przetarg publiczny pisemny

3.  OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY :

     Ładowarka rolnicza

Marka – MANITOU BF

Typ – 151      

Wersja  – 110

Nr serii – 145710

Model – MLT629T

Rok produkcji – 2000 r.

Max. siła ciągu – 7500

Numer identyfikacyjny – 1145719

Numer inwentarzowy – 5730

Liczba osi  – 2 

Maksymalna masa całkowita – 8300 kg 

Wysokość podnoszenia – 6,0 m

Szerokość łyżki – 2,10 m

Moc silnika typ. Perkins – 75,00kW/99,3KM

Stan licznika – 12401,5 Mtg

Liczba miejsc siedzących – 1

Stopień zużycia – 35 %

Kt – współczynnik uwzględniający stan potencjału technicznego (0,9)

Ko – współczynnik uwzględniający upust cenowy związany z wymuszonym trybem sprzedaży  i  rynkowymi możliwościami zbytu urządzeń w obrocie wtórnym. (0,90)                

Aktualny stan techniczny: ładowarka sprawna technicznie, co stwierdzono podczas prób ruchowych.

CENA WYWOŁAWCZA   44 720,00 zł netto

słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr