Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ-dostawy

Załacznik nr 1- Formularz Oferty- Ciągnik rolniczy

Załącznik 2 Załącznik nr 3a-Oświadczenie art 25 a ust 1-ZP_23

Załącznik nr 3-Osw Wykonawcy_art 24 ust 1 pkt 23_ Pzp-grupa kapitalowa

Załącznik nr 4- Umowa wzór_ciągnik rolniczy(1)

OFERTA

Dotyczy postępowania  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z  ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo Zamówień Publicznych; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Na:  Dostawę sprzętu rolniczego –  ciągnika dla IHAR -PIB- Zakładu Doświadczalnego  w Grodkowicach

 

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr