Ogłoszenie nr 506188-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.

Do pobrania:

SIWZ nawozy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zał. 3 Umowa

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny:

 

Dostawa nawozów dla Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach sezon Wiosna 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr