1. Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywna  dostawa  nawozów  dla  Zakładu  Doświadczalnego  w  Grodkowicach  na  sezon  „Wiosna 2021”.   Szczegółowy  opis  przedmiotu   zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).

2. Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, wymaga zapewnienia ze strony wykonawcy  dostawy  zamawianego rodzaju nawozów na terytorium Zakładu  Doświadczalnego Grodkowice,  Grodkowice 1  32-015 Kłaj.  Realizacja  dostaw  będzie odbywała się na zasadach      opisanych w  projekcie  przyszłej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego przedstawionej     w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Wykonawca przedmiotu zamówienia ma obowiązek dostarczać w opakowaniach typu big bag legalizowanych i plombowanych .

wszytskie prawa zastrzeżone © zdgrodkowice.pl     created by mr